“ Chiến sỹ ” Kiểm dịch Y tế quốc tế

Khi nói về các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không đa số người dân sẽ nghĩ về Biên Phòng, Hải Quan,..  ít người biết đến cơ quan Kiểm dịch Y tế, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm dịch Y tế, về công việc của Kiểm dịch viên.

Nhiệm vụ của chiến sỹ Biên Phòng là bảo vệ lãnh thổ Việt Nam cũng giống như vậy nhiệm vụ của “ chiến sỹ ” Kiểm dịch Y tế quốc tế là bảo vệ sức khỏe cho người dân, là chốt chặn nơi tuyến đầu Tổ quốc, phòng chống, ngăn chặn không để dịch bệnh theo người dân từ vùng dịch có cơ hội thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, phát tán ra cộng đồng.

Đối với biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không, lúc này khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh phải đưa lên hàng đầu. Các ” chiến sỹ ” Kiểm dịch Y tế làm việc ngày đêm, rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, tránh tối thiểu virus theo người dân từ vùng dịch vào lãnh thổ Việt Nam. Là những người đầu tiên,  thường xuyên tiêp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh từ vùng dịch về nhưng các “ Chiến sỹ ” Kiểm dịch Y tế không hề sợ hãi, chùn bước trước dịch bệnh, vượt mọi khó khăn luôn kiên cường đối mặt với dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kiểm dịch viên thường xuyên trực tiếp tiếp xúc gần với người có nguy cơ nhiễm bệnh đi về từ vùng dịch

Làm việc ngày đêm với tinh thần, trách nhiệm cao

Rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, tránh tối thiểu virus theo người dân từ vùng dịch vào lãnh thổ Việt Nam

Vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đăng ngày: 15/02/2020 
Người đăng: mr Hưng