Công tác phòng, chống dịch nCoV2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sau trường hợp lễ tân khách sạn tại Khánh Hoà xét nghiệm dương tính vs virus nCov.

Sở Y tế Quảng Ninh chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh quyết tâm ngăn chặn dịch, bảo vệ sức khoẻ người dân không chỉ riêng tại Cửa khẩu mà trên mọi phương diện, theo dõi, kiểm tra thân nhiệt cho người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện thấy khách lưu trú nào có dấu hiệu nghi ngờ.

Lãnh đạo khách sạn cũng đã có những kế hoạch, hành động phòng chống kịp thời: nhân viên và khách hàng được phát và hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn bằng nước rửa tay có chứa cồn, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt khách hàng và nhân viên hàng ngày.

Tại các Cửa khẩu lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại để kiểm tra thân nhiệt.

 

Tại các Cửa khẩu lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại để kiểm tra thân nhiệt.

Tại các Cửa khẩu lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại để kiểm tra thân nhiệt.

Kiểm tra thân nhiệt cho người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn Tỉnh

Kiểm tra thân nhiệt cho người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn Tỉnh

Đăng ngày: 02/02/2020 
Người đăng: mr Hưng