Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh hợp tác cùng Cục Hải quan Đông Hưng thực hiện chương trình ” Cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai nước bốn bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019″

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh – Việt Nam hợp tác cùng Cục Hải quan Đông Hưng – Quảng Tây – Trung Quốc thực hiện chương trình ” Cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai nước bốn bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019″

Thực hiện biên bản cuộc họp về hợp tác kiểm dịch y tế biên giới “ Hai nước bốn bên ” giữa Sở Y tế Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng  của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Cục Hải quan Nam Ninh – nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ký ngày 26/6/2019.

Thực hiện chương trình cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh “ Hai nước bốn bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019 tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Chương trinh có nội dung như sau:

*Giám sát tình hình quần thể và sự mang theo mầm bệnh của muỗi.

*Giám sát tình hình quần thể và sự mang theo mầm bệnh của chuột và ký sinh trùng trên cơ thể chuột.

Trong 04 ngày từ ngày 08/10/2019 đến ngày 11/10/2019 tại cặp cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam và cửa khẩu Đông Hưng, Nam Ninh, Trung Quốc, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh – Việt Nam đã phối hợp với Cục Hải quan Đông Hưng – Quảng Tây – Trung Quốc cùng nhau tiến hành sử dụng đèn bắt muỗi để thu thập muỗi và áp dụng phương pháp lồng chuột đặt bẫy chuột. Hai bên trao đổi một cách cởi mở về kinh nghiệm, nghiệp vụ kiểm dịch y tế, kỹ thuật giám sát các sinh vật môi giới truyền bệnh. Phối hợp chặt chẽ giữa các cặp cửa khẩu, thực hiện các biện pháp kiểm dịch nhằm ngăn chặn trước sự lây lan của dịch bệnh phải kiểm dịch y tế quốc tế. Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau đây là 1 số hình ảnh hợp tác giữa Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh và Cục Hải quan Đông Hưng tại Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam:Kiểm dịch Y tế quốc tế Móng Cái đón tiếp và làm việc cùng đoàn giám sát liên hợp Cục Hải quan Đông Hưng, Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam. Áp dụng phương pháp lồng chuột đặt bẫy chuột để thu thập mẫu xét nghiệm.Mổ lấy mẫu xét nghiệm trên cơ thể chuột.

Đăng ngày: 12/10/2019
Tác giả: mr Lương
Đăng bởi: mr Hưng

Bài viết liên quan:

Sở Y tế của ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ( Việt Nam ) dự Hội đàm về công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Quế Lâm theo lời mời của Hải quan Nam Ninh ( Trung Quốc )

Chương trình cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai Nước – Bốn Bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019