Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Thực hiện công văn số 2021/SYT-NVY của Sở Y tế Quảng Ninh ngày 17/5/2021 về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cá thuyền viên trên tàu nhập cảnh từ quốc gia có dịch bệnh phức tạp.
Với tinh thần quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền qua đường cửa khẩu, là chốt chặn tuyến đầu nơi biên giới, không ngần ngại nguy hiểm sóng to, gió lớn như những người đặc công trên biển các cán bộ Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh quyết tân thực hiện lấy mẫu toàn bộ thuyền viên tàu đến từ quốc gia có dịch bệnh diễn biến phức tạp; Hướng dẫn các tầu nhập cảnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp, quy định phòng, chống dịch COVID-19.

 

Một số hình ảnh cán bộ Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Thái Hưng