Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh

Từ ngày 20-21/4/2017, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Quảng Ninh phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm dịch viên tại các cửa khẩu và các cán bộ làm công tác chuyên môn về xử lý y tế.

Nhằm nâng cao kiến thức về sử dụng, pha và phun hóa chất phục vụ công tác phun khử khuẩn và diệt véc tơ truyền bệnh tại các cửa khẩu, hải cảng. Từ ngày 20-21/4/2017, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Quảng Ninh phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm dịch viên tại các cửa khẩu và các cán bộ làm công tác chuyên môn về xử lý y tế.

2429bc1f04054387997818fbf0ff29d3

 Tại lớp tập huấn, học viên được giảng viên Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương thuyết giảng về các nội dung như: Nguyên lý sử dụng hóa chất khử khuẩn trong công tác kiểm dịch y tế; hướng dẫn kỹ thuật pha hóa chất; sử dụng hóa chất để diệt véc tơ truyền bệnh; sử dụng máy phun đa năng SOLO PORT 423.

af1a6abe0a7449e3946354baa10b2dd9

 Qua 2 ngày tập huấn, các học viên nắm được nguyên lý, kỹ thuật và sử dụng thành thạo hóa chất khử khuẩn trong công tác phòng chống các tác nhân gây bệnh…, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu và hải cảng trên địa bàn tỉnh.