Danh mục: Công tác khác

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý. Điều động ông Ngô Mạnh Quý – Y sĩ đa khoa, cán bộ Trạm KDYT Cửa…

Xem thêm