Danh mục: Công tác khác

Quyết định 215/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động cán bộ viên chức ông Đinh Văn Bổng

Quyết định 215/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động cán bộ viên chức ông Đinh Văn Bổng Quyết định điều động ông Đinh Văn Bổng – KTV, cán bộ của Trạm Kiểm dịch Y tế Móng Cái…

Xem thêm

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý. Điều động ông Ngô Mạnh Quý – Y sĩ đa khoa, cán bộ Trạm KDYT Cửa…

Xem thêm