Danh mục: Công tác kiểm dịch y tế biên giới

Oxy già- Sử dụng sao cho đúng

Khi bôi nước oxy già vào vết thương ta thấy có hiện tượng sủi bọt. Đó là do khi tiếp xúc với mô bệnh nước oxy già làm giải phóng ra oxygen (gây sủi bọt) dẫn đến loại bỏ mảnh vụn của mô và loại bỏ mủ để làm sạch…

Xem thêm