Danh mục: Công tác xử lý y tế

Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh

Từ ngày 20-21/4/2017, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Quảng Ninh phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm dịch viên tại các cửa khẩu và các cán bộ làm công tác chuyên môn về xử…

Xem thêm