Danh mục: Tin tức – sự kiện

Tiếp tục kiểm soát chặt tại các cơ sở y tế

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Chỉ thị số 21 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó Chỉ thị yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm…

Xem thêm