Danh mục: Phòng chống dịch Covid-19

Chính phủ quyết mở lại 6 đường bay quốc tế

Chính phủ quyết mở lại 6 đường bay quốc tế Chính phủ quyết mở lại 6 đường bay quốc tế với tần suất không quá 2 chuyến/tuần. Một số trường hợp ưu tiên nhập cảnh được xem xét giảm thời gian cách ly còn 5 ngày. Ngày 15/9, Văn phòng Chính…

Xem thêm