Danh mục: Thông tin chung

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa của ĐVTN trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Ninh chung tay cùng toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh. Các y,…

Xem thêm