Danh mục: Tin hoạt động

“ Chiến sỹ ” Kiểm dịch Y tế quốc tế

Khi nói về các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không đa số người dân sẽ nghĩ về Biên Phòng, Hải Quan,..  ít người biết đến cơ quan Kiểm dịch Y tế, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm dịch Y tế, về công việc của…

Xem thêm