Cơ cấu tổ chức

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giám đốc: Hoàng Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02033.826402
Điện thoại di động: 0915163999

c thanh

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0333.622099
Điện thoại di động: 0912182364

c hanh

Cử nhân kinh tế

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH

Trưởng phòng Kế Hoạch Tài Chính

a vinh

ThS. YTCC

NGUYỄN QUANG VINH

Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính

a v luowng

BS CKI

VŨ ĐỨC LƯƠNG

Trưởng khoa Kiểm Dịch Y Tế

Bác sĩ

Bế Văn Nghĩa

Trưởng khoa Xử Lý Y Tế

c viet

Bác sĩ

PHẠM ÁI VIỆT

Trưởng khoa Quản Lý Sức Khỏe

DS CKI

VI VĂN SỰ

Trưởng khoa Xét Nghiệm