Cập nhật bệnh do vi rút Ebola – Cộng hòa Dân chủ Congo – ngày 25/7/2019

Dịch bệnh do vi rút Ebola (EVD) bùng phát ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng phức tạp. Đáng chú ý nhất là Khu Y tế Beni chiếm hơn một nửa số trường hợp mới được báo cáo trong ba tuần qua.

Trong 21 ngày từ 3 tháng 7 đến 23 tháng 7 năm 2019, 18 khu vực y tế trong 64 khu vực y tế đã báo cáo các trường hợp mới, chiếm 10% trong số 664 khu vực y tế ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri (Hình 2). Trong giai đoạn này, tổng cộng 242 trường hợp được xác nhận đã được báo cáo, phần lớn trong số đó là từ các khu vực y tế của Beni (53%, n = 129), Mandima (11%, n = 26), Mabalako (10%, n = 23) và Katwa (7%, n = 17) (Bảng 1). Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2019, tổng cộng 2612 trường hợp EVD đã được báo cáo, bao gồm 2518 trường hợp được xác nhận và 94 trường hợp có thể xảy ra, trong đó có 1756 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong trong trường hợp tổng thể là 67%). Trong tổng số các trường hợp được xác nhận và có thể xảy ra, 56% (1470) là nữ và 29% (744) là trẻ em dưới 18 tuổi.

Hình 1: Các trường hợp mắc bệnh do vi rút Ebola được xác nhận và có thể xảy ra theo tuần phát bệnh theo vùng sức khỏe. Dữ liệu vào ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Hình 2: Các trường hợp mắc bệnh do vi rút Ebola được xác nhận và có thể xảy ra theo tuần phát bệnh theo vùng sức khỏe. Dữ liệu vào ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Bảng 1: Các trường hợp mắc bệnh do vi rút Ebola đã được xác nhận và có thể xảy ra, và số khu vực y tế bị ảnh hưởng, theo vùng y tế, các tỉnh Bắc Kivu và Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, dữ liệu vào ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Nguồn: WHO.INT
Đăng ngày: 26/7/2019
Người đăng: mr Hưng