Cập nhật bùng phát – Dịch tả tại Yemen, tháng 7 năm 2019 – 19/7/2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 – Bộ Y tế Cộng đồng và Dân số Yemen báo cáo 21.549 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tả với 18 trường hợp tử vong liên quan trong tuần lễ dịch tễ 27 (1 đến 7 tháng 7) năm 2019. 12,7% trường hợp nghiêm trọng. Tổng số trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tả từ 1 tháng 1 năm 2018 đến 7 tháng 7 năm 2019 là 845.017, với 1234 trường hợp tử vong liên quan (CFR 0,15%). Trẻ em dưới năm tuổi chiếm 23,7,0% tổng số trường hợp nghi ngờ trong năm 2019. Vụ dịch đã ảnh hưởng đến 22 trong số 23 thống đốc và 299 trong số 333 quận ở Yemen.

Từ tuần thứ 8 năm 2019, xu hướng các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tả được báo cáo hàng tuần bắt đầu gia tăng và đạt đỉnh hơn 29.500 trường hợp trong tuần 14. Xu hướng của các trường hợp nghi ngờ ở cấp quốc gia đã dao động trong những tuần qua: đầu tiên là giảm, sau đó là xu hướng ổn định , và cuối cùng là tăng. Từ tuần 25 đến tuần 27, xu hướng quốc gia của các trường hợp nghi ngờ là ổn định.

Nguồn: WHO.INT
Đăng ngày: 19/7/2019
Người đăng: mr Hưng