Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh tập huấn phổ biến Nghị định số 89/2018/NĐ-CP

Chiều ngày 2/8/2018, tại TP.Hạ Long, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ, nhân viên, kiểm dịch viên tại các cửa khẩu của Trung tâm.

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Nghị định này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 10/8/2018, thay thế cho Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP đã tiếp tục bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định cũng có nhiều điểm mới nhằm tăng cường sự minh bạch hóa các thủ tục, tháo gỡ, giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển qua biên giới Việt Nam; đồng thời bảo đảm cơ chế, biện pháp quản lý phù hợp theo hướng quản lý rủi ro các đối tượng kiểm dịch y tế nhằm ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào nước ta.

Quang cảnh buổi tập huấn

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã yêu cầu các cán bộ y tế, kiểm dịch viên trong thời gian tới tập trung triển khai nội dung Nghị định; thực hiện nghiêm túc việc triển khai kiểm dịch y tế với các đối tượng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo triển khai công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; rà soát lại các quy trình thực hiện kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, các quy định về quản lý con dấu, các văn bản phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu và sẵn sàng niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính được quy định trong Nghị định.

Nội dung nghị định 89 : 1. Nghi dinh 89.2018 final

Phụ lục : 2. Phu luc Nghi dinh 89.2018 ve kiem dich y te final

Thái Hoàn – Ngọc Phượng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật QN)