Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý.

Điều động ông Ngô Mạnh Quý – Y sĩ đa khoa, cán bộ Trạm KDYT Cửa Ông đến làm việc và phụ trách điều hành mọi hoạt động tại Kiểm dịch Y tế Cảng hành không quốc tế Vân Đồn từ ngày 01/07/2019.

214_QD-KDYT.signed

Đăng ngày: 26/06/2019
Đăng bở: Mr Hưng