Sở Y tế của ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ( Việt Nam ) dự Hội đàm về công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Quế Lâm theo lời mời của Hải quan Nam Ninh ( Trung Quốc )

Sở Y tế của ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ( Việt Nam ) dự Hội đàm về công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Quế Lâm theo lời mời của Hải quan Nam Ninh ( Trung Quốc )

      Vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, Hải quan Nam Ninh đã tổ chức một cuộc hội đàm hợp tác kiểm dịch và y tế biên giới với Sở Y tế các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, và ký biên bản các cuộc đàm phán hợp tác kiểm dịch y tế biên giới tại thành phố Quế Lâm – Trung Quốc.Ảnh Hội đàm hợp tác kiểm dịch y tế biên giới giữa Hải quan Nam Ninh và Sở Y tế ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng – Việt Nam tại Quế Lâm – Trung Quốc.

      Cuộc họp đã đạt được sự đồng thuận mới về việc thiết lập thông báo bệnh truyền nhiễm qua biên giới, phòng chống và kiểm soát chung dịch bệnh, giám sát chung các vectơ truyền bệnh, nghiên cứu chung về các véc tơ truyền bệnh qua biên giới. Hợp tác trong các lĩnh vực như kỹ thuật xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với các bệnh truyền nhiễm.Ảnh lễ ký kết “ Hợp tác Kiểm dịch Y tế biên giới ” giữa Sở Y tế các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc)

Các cuộc đàm phán hợp tác kiểm dịch y tế biên giới “Hai Nước Bốn Bên” của Hải quan Nam Ninh và Sở Y tế ba tỉnh của Việt Nam là những biện pháp cụ thể để đạt được sự đồng thuận quan trọng trong việc kiểm dịch y tế.

Với sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Trung Quốc về kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, nhân sự và thương mại song phương nên mối quan hệ giữa hai nước Việt – Trung ngày càng trở nên thân thiết. Hai bên cũng nhận ra rằng trước những thách thức nghiêm trọng của các bệnh truyền nhiễm như AIDS, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika, … và các bệnh truyền nhiễm mới, thì mọi quốc gia cần phải kiểm soát và kiểm soát hiệu quả. Hợp tác quốc tế về y tế và kiểm dịch y tế là để nâng cao năng lực của ngành Y tế và nhiệm vụ kiểm dịch y tế từ đó có thể mở rộng các lĩnh vực hợp tác và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế và xã hội khu vực.

Theo sự đồng thuận mà các cuộc hội đàm đạt được, Hải quan Nam Ninh và Sở Y tế ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Băng sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực phòng chống, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm.

Bài liên quan:

Biên bản hội đàm hợp tác kiểm dịch y tế biên giới giữa ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ( Việt Nam ) và Hải quan Nam Ninh ( Trung Quốc ) ngày 26/6/2019

Chương trình công tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai Nước – Bốn Bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019

Đăng ngày 11/7/2019
Đăng bởi: mr Hưng