Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, đánh giá kiến thức lĩnh vực chuyên môn kiểm dịch viên năm 2019

     Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, đánh giá kiến thức lĩnh vực chuyên môn kiểm dịch viên năm 2019

Trong tình hình hiện nay các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch trên thế giới và tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng về số lượng, tính chất nguy hiểm cao diễn biến ngày càng phức tạp. Một số bệnh dịch truyền nhiễm đã được khống chế nay đang có nguy cơ bùng phát trở lại, đặc biệt nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thêm một số dịch bệnh mới như Ebola, SARS, Cúm A – H5N1 – H7N9 …  là những bệnh có tỷ lệ tử vong cao.

Trong nhiều năm qua Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc khống chế và đẩy lùi dịch bệnh nhờ thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành đề ra. Chủ động giám sát, phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Việc tăng cường phòng chống các bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, quan trong hàng đầu đề bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh giao lưu và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch y tế qua các cửa khẩu là rất cao do sự giao thương quốc tế.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như nâng cao kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm dịch y tế. Trong ngày 12 tháng 9 và ngày 24 tháng 9 vừa qua Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đã phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ TW tổ chức thi trắc nghiệm kiểm tra đánh giá kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm dịch y tế cho các kiểm dịch viên y tế trực tiếp làm công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu trong toàn tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn hầu hết các kiểm dịch viên đều đáp ứng được năng lực trong hoạt động chuyên môn, kết quả đạt khá giỏi.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn lĩnh vực kiểm dịch viên của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh.các đồng chí kiểm dịch viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá chuyên môn tại khu vực Hạ Long ngày 12/9/2019Các đồng chí kiểm dịch viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá chuyên môn tại khu vực Móng Cái ngày 24/9/2019.

Đăng ngày: 24/9/2019
Tác giả: mr Lương
Đăng bởi: mr Hưng