Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh: Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm 2021

Ngày 20/12/2020, tại thành phố Hạ Long, được sự đồng ý của Đảng bộ bộ phận, Công đoàn Trung tâm Kiêm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phó bí thư đảng ủy cơ quan sở Y tế- Phó giám đôc Sở; đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm; Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe Đồng chí Hoàng Văn Lương – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021 của Công đoàn.

Đồng chí Hoàng Văn Lương – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2020 với nhưng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể CBVC-LĐ của Trung tâm đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch. Trong năm, hệ thống y tế hoạt động hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tại các cửa khâu, biên giới, sân bay, cảng biển góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, chính quyền, đoàn thể và CBVC-LĐ của đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ năm 2021 đã đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, đoàn kết, đồng thuận trong tập thể CBVC-LĐ, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của đơn vị và công tác công đoàn, đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa đời sống cho CBVC-LĐ. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo kết quả phong trào thi đua; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của ban Thanh tra nhân dân; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định làm việc của đơn vị.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu vê việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ luật tại đơn vị; quan tâm hơn nữa đến đời sống và thu nhập của người lao động; tiếp tục vận động các đoàn viên, người lao động của trung tâm tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020 tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phó giám đốc Sở Y tế Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phó giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục chủ động quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh  trong nước cũng như trên thế giới để kịp thời chỉ đạo điều hành phù hợp trong tình hình mới. Rà soát và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy trình Kiểm dịch y tế trong công tác phòng, chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu, điểm thông quan cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng kiểm dịch các cửa khẩu thực nghiêm các hoạt động chuyên môn, chủ động, không lơ là chủ quan để dịch bệnh xâm nhập. Thường xuyên rà soát bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất,… để sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho các tình huống dịch bệnh xảy ra.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, nhiều cá nhân và tập thể khoa /phòng đạt thành tích xuất sắc đã được Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm tặng giấy khen và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đăng ngày: 21/12/2020 
Người đăng: mr Hưng