Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh: Phát động giảm thiểu chất thải nhựa năm 2019

Ngày 23/9/2019, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh tổ chức lễ phát động giảm thiểu rác thải nhựa và ký cam kết giữa các khoa phòng với Ban giám đốc. Đồng chí Hoàng Văn Lương, Giám đốc Trung tâm chủ trì lễ phát động.

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế.
Chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất,… Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Văn Lương,Giám đốc -, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh yêu cầu các khoa phòng nghiêm túc thực hiện những nội dung như: Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế khác về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị; Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, xử lý đúng quy định; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của khoa phòng; Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng 1 lần và ni lông khó phân huỷ tại khoa phòng; Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng 1 lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của khoa phòng; thay thế bằng các vật dụng làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng; Vận động 100% cán bộ viên chức của khoa phòng thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân huỷ tại nơi làm việc, gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Lương – Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh phát biểu tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các khoa phòng đã ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn đơn vị.
Các Khoa – phòng ký cam kết với Ban Giám đốc về việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa

 

Ngày đăng: 23/9/2019
Tác giả: Hoàn Đỗ
Đăng bởi: mr Hưng