Thông báo trúng tuyển HĐLĐ năm 2020

20200610_302_TBKDYT_TB_Trúng tuyển HDLD2020