Thư mời quan tâm Gói thầu – đổ mực ,sửa chữa linh kiện trang thiết bị văn phòng

20210920 – Thư mời quan tâm Gói thầu – đổ mực ,sửa chữa linh kiện trang thiết bị văn phòng