Thư mời quan tâm Gói thầu in phong bì công văn phục vụ nhu cầu của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh

20210907 – Thư mời quan tâm Gói thầu in phong bì công văn phục vụ nhu cầu của Trung tâm