Thư mời quan tâm gói thầu – mua sắm bàn ghế hội trường cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh

20210806 Thư mời quan tâm gói thầu – mua sắm bàn ghế hội trường cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh