Thư mời quan tâm Gói thầu – Sửa chữa – thay thế phụ tùng xe ô tô Ford Ranger 2009 – BKS 14M00208

20210809 – Thư mời quan tâm Gói thầu – Sửa chữa – thay thế phụ tùng xe ô tô Ford Ranger 2009 – BKS 14M00208