Các khoa, phòng

 TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC KHOA , PHÒNG

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Cử nhân kinh tế

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH

Trưởng phòng Kế Hoạch Tài Chính

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Dự trù thuốc, hoá chất, vật tư và các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Trung tâm và của các cửa khẩu;

c) Quản lý và cấp phát kinh phí, thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, hội thảo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch y tế;

đ) Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

ThS. YTCC

NGUYỄN QUANG VINH

Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Làm đầu mối tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ về kiểm dịch y tế;

d) Quản lý tài sản của Trung tâm.

 

3. Khoa Kiểm dịch y tế

 

BS CKI

VŨ ĐỨC LƯƠNG

Trưởng khoa Kiểm Dịch Y Tế

Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Thực hiện hoạt động giám sát đối với các bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng theo quy định của pháp luật;
b) Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành;
c) Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với tất cả các cơ sở dịch vụ cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu;

4. Khoa Quản lý sức khoẻ

 

Bác sĩ

Phạm Ái Việt

Trưởng khoa Quản Lý Sức Khỏe

Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Thực hiện tiêm chủng và cấp chứng nhận tiêm chủng cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý và theo dõi sức khoẻ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam sống ở nước ngoài trên một năm khi về nước theo quy định của pháp luật.

5. Khoa Xử lý y tế

 

Bác sĩ

Bế Văn Nghĩa

Trưởng khoa Xử Lý Y Tế

Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện các biện pháp xử lý y tế đối với các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành;
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp xử lý đối với thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, các hoá chất bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm;

6. Khoa Xét nghiệm

 

DS CKI

Vi VĂN SỰ

Trưởng khoa Xét Nghiệm

Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Thực hiện các xét nghiệm về lĩnh vực kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, vi rút, hoá chất độc hại, phẩm màu, nấm mốc… trong thực phẩm và các xét nghiệm khác liên quan đến công tác kiểm dịch y tế.