Danh mục: Công tác khác

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh hỗ trợ các Đơn vị Y tế tuyến đầu trong điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

Trước tình hình dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc. Tại Quảng Ninh, trong đó có Hạ Long, Vân Đồn, Đông Triều đã có những bệnh nhân F0. Nhiều cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành đã được điều động, chi viện cho các…

Xem thêm

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý

Quyết định 214/QĐ-KDYT; của Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tê quốc tế Quảng Ninh ký ngày 20/06/2019; V/v Điều động và phân công phụ trách công việc cho ông Ngô Mạnh Quý. Điều động ông Ngô Mạnh Quý – Y sĩ đa khoa, cán bộ Trạm KDYT Cửa…

Xem thêm