Danh mục: Công tác xét nghiệm

Siết chặt phòng, chống dịch từ cảng biển

Thời gian qua, các cảng biển trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh (Sở Y tế) trong việc triển khai tích cực,…

Xem thêm

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh hợp tác cùng Cục Hải quan Đông Hưng thực hiện chương trình ” Cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai nước bốn bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019″

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh – Việt Nam hợp tác cùng Cục Hải quan Đông Hưng – Quảng Tây – Trung Quốc thực hiện chương trình ” Cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai…

Xem thêm