Danh mục: Tin tức – sự kiện

Mua kit test nhanh Covid-19 chất lượng

Mua kit test nhanh Covid-19 chất lượng Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, chuyển hướng từ “không có Covid-19” sang “sống chung an toàn với Covid-19”, đòi hỏi mỗi người…

Xem thêm