Danh mục: Tin hoạt động

Chủ động giám sát và phòng chống dịch hạch

Đo chiều dài đuôi chuột để phân loại chuột

Để chủ động phòng chống dịch hạch, từ ngày 16-17/5/2017, Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn giám sát và phòng chống dịch hạch cho kiểm dịch viên tại các cửa khẩu…

Xem thêm