20210209 Thư mời quan tâm mua sắm bộ trang phục bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh

20210209 Thư mời quan tâm mua sắm bộ trang phục bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh